Aaajkal, Pratidin, Bartaman
Dainik Jagaran & Salam Duniya
Dainik Viswamitra
Eisamay, Ganashakti
Eisamay
Ekdin
Kalam
Prayag
Rajasthan Mitra
Times